Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea

Data: 11.04.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta revizuirea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea aprobate prin Ordinul 48/2008, revizuire impusa de necesitatea armonizării documentului cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de racordare emis in aplicarea prevederilor legii. Metodologia stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, inclusiv pentru încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă şi pentru realizarea lucrărilor de eliberare a amplasamentului/realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul propus şi reţelele electrice.

Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: sred@anre.ro .

Termenul de primire a observatiilor este 11.05.2016, inclusiv.

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic național și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic național de către prosumatoriReferat de aprobareProiect de ordin pentru completarea regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în românia, aprobat prin ordinul anre nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioareReferat de aprobareProiect de ordin privind aprobarea normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturaleReferat de aprobareInformare de presa 29.09.2022Clarificări privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale aferente clienților cc si pet care urmează a fi transferate către un un alt furnizor sau către fui, conform punctului 7 și punctului 9 din anexa nr. 5 la o.u.g. nr. 27/2022Proiect de decizie privind aprobarea documentelor “regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo” şi “regulile comune de alocare zilnică a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și compania națională de energie ukrenergo”Regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo