Proiect de Ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public – faza a II-a - consultare publica incheiata

Data: 31.07.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin aflat in faza a II-a având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa anterioară de consultare publică.

Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document, se pot transmite, in scris, prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii.

Descarca aplicatia ANRE