Regl tehnice/Regulamente

Data: 23.12.2015 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta o revizuire a  Standardului de performanță aprobat prin Ordinul ANRE nr. 28/2007, determinată de necesitatea adaptării acestuia la cadrul de(...)
Citeşte mai multe
Data: 05.10.2015 Prezentul document de discuţie reprezintă revizuirea normativului NTE 003/04/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V” in vederea corelarii sale cu(...)
Citeşte mai multe
Data: 03.08.2015 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta  revizuirea  Ordinului ANRE nr. 28 /2007.  Observaţiile şi propunerile se vor transmite prin e-mail la adresele:(...)
Citeşte mai multe
Data: 27.04.2015 ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care reprezinta forma revizuită a Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin(...)
Citeşte mai multe
Data: 13.11.2014 Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format Word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: cristina.pirvu@anre.ro. Termenul(...)
Citeşte mai multe

Descarca aplicatia ANRE