Regl tehnice/Regulamente

Data: 16.06.2020 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin. Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document, se transmit in scris prin fax la(...)
Citeşte mai multe
Data: 11.06.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin,  avand im vedere ca pe parcursul perioadei de aplicare a acestei Metodologii au fost identificate o serie de aspecte ce necesitau clarificări. Propunerile,(...)
Citeşte mai multe
Data: 11.06.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea abrogarii unei prevederi specifice operatorului de transport şi sistem și operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, din cadrul Normei(...)
Citeşte mai multe
Data: 28.05.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care stabileşte prevederi referitoare la suportarea costurilor lucrărilor ocazionate de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea(...)
Citeşte mai multe
Data: 25.05.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, aflat in faza a II-a de consultare, luând în considerare propunerile și observațiile primite pe marginea proiectului de ordin pentru modificarea și(...)
Citeşte mai multe
Data: 19.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, proiectul de act normativ care se referă la situația posibilă de reducere a puterii evacuate de un loc de producere în urma separării instalațiilor de(...)
Citeşte mai multe

Descarca aplicatia ANRE