Regl tehnice/Regulamente

Data: 28.05.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care stabileşte prevederi referitoare la suportarea costurilor lucrărilor ocazionate de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea(...)
Citeşte mai multe
Data: 25.05.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, aflat in faza a II-a de consultare, luând în considerare propunerile și observațiile primite pe marginea proiectului de ordin pentru modificarea și(...)
Citeşte mai multe
Data: 19.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, proiectul de act normativ care se referă la situația posibilă de reducere a puterii evacuate de un loc de producere în urma separării instalațiilor de(...)
Citeşte mai multe
Data: 12.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are  în vedere prevederile Legii nr. 7/2020 pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi(...)
Citeşte mai multe
Data: 06.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are în vedere alinierea prevederilor Regulamentului cu cele ale Legii nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea(...)
Citeşte mai multe
Data: 05.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se propune modificarea formulei de calcul pentru distanța de apropiere minimă între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat(...)
Citeşte mai multe

Descarca aplicatia ANRE