Regl tehnice/Regulamente

Data: 09.11.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de regulament, document elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 160/2012, ca urmare a(...)
Citeşte mai multe
Data: 19.10.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta o revizuire a metodologiei aprobate prin Ordinul 75/2013, avand  in vedere necesitatea  corelarii cadrul de reglementare aplicabil în(...)
Citeşte mai multe
Data: 24.08.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat ca urmare a activităţii desfăşurate de Comisia pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între(...)
Citeşte mai multe
Data: 11.07.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul document, elaborat de CN Transelectrica S.A. în conformitate cu Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, potrivit(...)
Citeşte mai multe
Data: 22.06.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezintă revizuirea şi includerea într-un singur act normativ a prevederilor Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă(...)
Citeşte mai multe
Data: 17.05.2018 In aplicarea prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru respectarea principiilor transprentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a(...)
Citeşte mai multe