Regl tehnice/Regulamente

Data: 13.11.2014 Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format Word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: cristina.pirvu@anre.ro. Termenul(...)
Citeşte mai multe