Proceduri oper/Regl Comerciale

Data: 23.11.2020 Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum si cadrul european si(...)
Citeşte mai multe
Data: 21.10.2020 ANRE supune consultării publice, în faza a II-a, Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru(...)
Citeşte mai multe
Data: 20.10.2020 ANRE supune consultării publice prezentul Proiect de Ordin prin care se urmăreşte revizuirea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei(...)
Citeşte mai multe
Data: 07.10.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin prin care se urmăreşte armonizarea cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, fiind(...)
Citeşte mai multe
Data:01.10.2020 În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ANRE supune consultării publice(...)
Citeşte mai multe
Data: 25.09.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin în scopul simplificării procesului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță și a creșterii gradului de participare a furnizorilor de energie electrică(...)
Citeşte mai multe