Metodologii/Proceduri tarifare

Data: 09.10.2020 Având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa anterioară de consultare publică pe marginea proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea(...)
Citeşte mai multe
Data: 09.10.2020 ANRE supune consultarii publice prezentele proiecte de ordin în vedere alinierii cadrului de reglementare la noile modificări legislative introduse prin Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei(...)
Citeşte mai multe
Data: 14.09.2020 In aplicarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice ”Proiectul de Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul(...)
Citeşte mai multe
Data: 11.09.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin având în vedere noile modificări legislative introduse prin Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei şi a gazelor naturale nr.(...)
Citeşte mai multe
Data: 22.07.2020 ANRE supune consultării publice prezentul document de discuție în vederea modificării Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem(...)
Citeşte mai multe
Data: 01.07.2020 În vederea implementării noului pachet de reglementări europene, în mod special a Directivei (UE) 2019/944 și Regulamentului (UE) 2019/943, precum și a Regulamentului (UE) 2017/2195 și Regulamentului (UE)(...)
Citeşte mai multe