Contracte

Data: 09.10.2020 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin în concordanță cu prevederile legislației în vigoare. Observatiile si propunerile la(...)
Citeşte mai multe
Data:28.07.2020 ANRE supune consultării publice prezentele proiecte de acte normative în vederea actualizării Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie(...)
Citeşte mai multe
Data: 22.05.2015 ANRE supune consultarii publice prezenta Decizie, document rezultat in urma discutiilor avute cu reprezentanţii ACUE, la solicitarea acestora. Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word,(...)
Citeşte mai multe
Data: 10.04.2015 ANRE supune consultarii publice (etapa a 2-a) prezentele documente de discutie, revizuite în urma observațiilor primite de la participanții la piață.   Observatiile se transmit pe adresa de(...)
Citeşte mai multe
Data: 08.04.2015 ANRE supune consultarii publice (etapa a 2-a) prezentele documente de discutie, revizuite în urma observațiilor primite de la participanții la piață.   Observatiile se transmit pe adresele de(...)
Citeşte mai multe
Data: 12.08.2014 Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa:  gabriela.dobrescu@anre.ro si(...)
Citeşte mai multe