Cogenerare

Data:29.05.2020 ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă(...)
Citeşte mai multe
Data:29.05.2020 ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale(...)
Citeşte mai multe
Data: 03.12.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat conform prevederilor H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru(...)
Citeşte mai multe
Data: 01.11.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile Legii 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor(...)
Citeşte mai multe
Data: 07.06.2019 Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum si cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare(...)
Citeşte mai multe
Data: 19.04.2019 Având în vedere prevederile art. 10 alin. (51)  și ale art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin(...)
Citeşte mai multe