Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta - consultare publica incheiata

Data: 18.01.2019

Pentru a duce la îndeplinire modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin prevederile art. 61 din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116/29.12.2018, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Proiectul de ordin face parte din pachetul de reglementări aplicabile în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, care au ca obiectiv asigurarea funizării de energie electrică pentru clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță în condiții reglementate.

Observatiile si propunerile se transmit atat in scris, prin fax, cat si in format electronic prelucrabil, la adresa de email spee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observatiilor si propunerilor este data de 28 ianuarie 2019, ora 16.00.

Observatiile si propunerile transmise dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 10/2019

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei