Info Licențe / Autorizări

Activitatea de acordarea a licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice se desfasoara conform  Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12 / 2015, publicat in MO, partea I, nr 180/ 17.03.2015, cu modificarile ulterioare.
Tarifele aplicabile activitatii de acordare / modificare  a licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice sunt reglementate prin  Ordinul ANRE nr. 178 /2015 , MO 979/30.12.2015 .

NOTE. 

La inregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizatii/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat, in avans, tariful de analiză, conf art.17 alin.(4) din Regulament.

Conform Ord. 178/ 2015, privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti in 2016,  Anexa 1, tariful de acordare a LPEE (Licenţa pentru exploatarea capacităţilor de  Producere a Energiei Electrice şi, după caz, a energiei electrice şi termice în cogenerare)  este de:

- 500 lei, pentru  Pe ≤ 1 MW;    

- 2500 lei, pentru   1 MW <Pe < 10MW;         

- 5.000 lei, pentru Pe >= 10MW;            

In cazul schimbării sediului, denumirii sau a formei juridice a solicitantului, tariful de modificare a autorizatiei/ licentei (toate activitatile) este de 625 lei.

In cazul schimbării sediului, denumirii sau a formei juridice a solicitantului, tariful de modificare a LPEE  cu Pe ≤ 1 MW, tariful este 125 lei.

Dupa aprobarea solicitarii privind acordarea/ modificarea/ suspendarea /retragerea de licente sau autorizatii,  documentele originale pot fi ridicate de la ANRE dupa caz,  de catre:

-  reprezentantul legal al societatii ;

-  un angajat al societatii, avand o imputernicire semnata de reprezentantul legal al societatii;

- o alta persoana, avand o imputernicire legalizata notarial;

-  un avocat care reprezinta societatea, avand o imputernicire avocatiala.

TARIFE ANRE