Info Electricieni

 

În cadrul măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritoriul României, ANRE emis Decizia nr. 415 din 13.03.2020 potrivit căreia termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în baza prevederilor Ord. 11/2013 cu modificările și completările ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.

Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.

*  *  *

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a fost aprobat prin Ord. ANRE nr. 11/ 13.03.2013, publicat in M.O. 152 /21 martie 2013 “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice” modificat prin Ordinul 116/2016.

 

În cazul în care sunteți deținător al unei legitimații de electrician autorizat aflată în termen de valabilitate, vă informăm că în momentul acordării adeverinței de electrician autorizat veți preda legitimația emisă de ANRE. Astfel, noua adeverință de electrician autorizat va include competențele deținute prin legitimația de electrician autorizat grad/ tip inferior/ diferit față de solicitarea din sesiunea curentă.

În acest sens, în cazul în care vă încadrați în situația descrisă anterior, vă rugăm să aveți la dvs. legitimațiile emise de ANRE, precum și un act de identitate.

IMPORTANT. Adeverințele de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciari nu se vor plastifia de către titularii acestora.

Prin Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții - Directia licențe, autorizații - Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică și termică, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Pe lângă documentele anexate cererii dvs. de solicitare/ prelungire a calității de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, conform “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice”, aprobat prin Ordinul 116/2016 este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: CLICK AICI

Declarația de consimțământ semnată și datată se poate transmite la ANRE prin următoarele modalităţi:

- la adresa de e-mail: electricieni@anre.ro 

- la registratura ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti,

- prin serviciile poştale si de curierat, la sediul ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995.

Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați rubrica GDPR disponibilă online la adresa CLICK AICI

 

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei