Info Electricieni

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, sesiunea de examinare pentru autorizarea persoanelor fizice, care desfășoară activități în sectorul energiei electrice, în conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin Ordinul nr. 11/2013 și modificat prin Ordinul nr. 116/2016, programata în perioada 12 – 28 noiembrie 2021, se amână pentru începutul anului 2022.

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1.183 din 8.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Hotărârii nr. 15 din 17.11.2021, adoptată de Comitetul de securitate și sănătate în muncă constituit la nivelul ANRE prin Decizia președintelui ANRE nr. 19/2016, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 16, 17, 18, 19 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ridicarea adeverințelor de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, verificator de proiecte autorizat și expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se va putea face de la Registratura ANRE. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

* * *

 

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 99/ 30.09.2021, publicat in Monitorul Oficial 1024/ 27.10.2021, “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice”.

 

În cazul în care sunteți deținător al unei legitimații de electrician autorizat aflată în termen de valabilitate, vă informăm că în momentul acordării adeverinței de electrician autorizat veți preda legitimația emisă de ANRE. Astfel, noua adeverință de electrician autorizat va include competențele deținute prin legitimația de electrician autorizat grad/ tip inferior/ diferit față de solicitarea din sesiunea curentă.

În acest sens, în cazul în care vă încadrați în situația descrisă anterior, vă rugăm să aveți la dvs. legitimațiile emise de ANRE, precum și un act de identitate.

IMPORTANT. Adeverințele de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciari nu se vor plastifia de către titularii acestora.

Prin Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții - Directia licențe, autorizații - Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică și termică, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Pe lângă documentele anexate cererii dvs. de solicitare/ prelungire a calității de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, conform “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice”, aprobat prin Ordinul 116/2016 este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: CLICK AICI

Declarația de consimțământ semnată și datată se poate transmite la ANRE prin următoarele modalităţi:

- la adresa de e-mail: electricieni@anre.ro 

- la registratura ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti,

- prin serviciile poştale si de curierat, la sediul ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995.

Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați rubrica GDPR disponibilă online la adresa CLICK AICI

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE