Cerere restituire sume plătite în plus

Cererile de restituire a sumelor plătite în plus de către persoanele fizice/perosanele juridice aflate în aria de reglementare a ANRE se transmit in original (nu copie).