Drepturile si obligatiile consumatorilor

1. Drepturile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:

a) Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale;
b) Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale;
c) Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;
h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

2. Obligatiile consumatorului de energie electrica si gaze naturale

a) Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale consumate;
b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare; 
c) Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale achizitionate;
d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei  de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea  aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei  electrice   ori a gazelor  naturale;
g) Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 1.000 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.

 

021-9841

Telefon cu tarif normal in reteaua Telekom, apelabil din toate retelele Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie
Luni – vineri: 8:00 – 17:00

Documente recente

Decizia nr. 1954/14.12.2018 privind aprobarea planului de dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2018-2027Comunicat 14.12.2018 - privind stabilirea tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2019Rezultate sedinta manageri energetici - 13.12.2018Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea de distribuţie a energiei electrice muntenia nord s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea de distribuţie a energiei electrice transilvania nord s.a.Nota de fundamentare tarife a proiectelor de ordine privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorii de distribuţie concesionari, pentru anul 2019Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea de distribuție a energiei electrice transilvania sud s.a.Anexa la nota fundamentareProiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea distribuție energie oltenia s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea delgaz grid s.a.