ENSMOV - Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED

ENSMOV -  Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED

ANRE participă în calitate de co-beneficiar, alături de alte 14 organizații europene în cadrul proiectului ENSMOV -  Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED.

Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană, prin programul Orizont 2020 şi urmărește să ofere sprijin statelor membre și părților interesate în vederea implementării politicilor de eficiență energetică. Mai precis, în următorii trei ani, va ajuta statele membre să monitorizeze, să își revizuiască, să își îmbunătățească și să pună în aplicare politicile de eficiență energetică prin dezvoltarea resurselor (proiectelor) existente cu accent pe aspectele practice și strategice care decurg din articolul 7 din Directiva privind eficiența energetică (EED).

Proiectul este coordonat de către Institute For European Energy And Climate Policy Stichting (IEECP) și se va desfășura în perioada iunie 2019 – mai 2022 (36 de luni).

Principalele obiective ale proiectului ENSMOV sunt următoarele:

  • să faciliteze și să extindă schimbul de cunoștințe și de experiență între statele membre (SM) pentru punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolul 7 din EED;
  • să dezvolte o serie de resurse și instrumente adaptate pentru punerea în aplicare a articolului 7 din EED pentru a răspunde nevoilor specifice ale statelor membre;
  • să asiste autoritățile naționale în implementarea sistemelor interne de monitorizare, raportare și verificare (MRV), în vederea asigurării unor date și informații solide care să permită (re)proiectarea politicilor către  anul 2030.

Pentru a vă mentine informați cu privire la activitatile ENSMOV, vă rugăm să vă  abonați aici

Fişiere ataşate

Descarca aplicatia ANRE