Anunturi

Data: 04.03.2020

Adresele de corespondență destinate solicitărilor aferente domeniului eficienței energetice, puse la dispoziție de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. XVI ale Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.1/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  publicată în Monitorul Oficial nr.11 / 09.01.2020, atribuțiile ANRE privind eficiența energetică au fost preluate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În acest context, reamintim faptul că ANRE nu mai are ca atribuții atestarea managerilor energetici și autorizarea auditorilor energetici, iar solicitările referitoare la obținerea atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici persoane fizice și juridice, a autorizațiilor de societate prestatoare de servicii energetice și respectiv prelungirea acestor documente, precum și orice alte solicitări sau clarificări legate de aceste aspecte, vor fi adresate Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Totodată, în vederea respectării obligaţiilor de raportare la termenele prevăzute în cadrul Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară transmiterea în atenţia Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a următoarelor documente, şi anume:

  • Declarațiile de consum total anual de energie și chestionarele de analiză energetică a consumatorilor de energie;
  • Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tep/an;
  • Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori.

Adresele de corespondență puse la dispoziție de către reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sunt următoarele:

 

* * *

Data: 24.03.2019

Declarația de consum total anual de energie şi Chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie se întocmesc conform anexelor nr. 1, 2  și 3 din Decizia Șefului Departamentului pentru eficiență energetică nr. 366/2019 privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

Machetele completate se transmit la ANRE, atât în format letric, la adresa Str. Constantin Nacu nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995, cât și în format electronic, pe portalul ANRE, până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Încărcarea electronică a machetelor, pe portalul ANRE, se face cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole.

https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/anunturi/anunt-incarcare-electronica-declaratie-consum-si-chestionar&page=1

Predarea acestora se face prin una din următoarele metode:

  1. Ridicare personală, la sediul ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, Sector 2, București. Ridicarea se poate face de către reprezentatul operatorului economic sau de către o persoană de terță parte (inclusiv PFA și Societate de Servicii Energetice), în urma prezentării unui act de identitate și a unei împuterniciri semnate de către beneficiar, care va conține atât datele sale de identificare, cât și pe cele ale persoanei mandatate.
  2. Prin intermediul unei firme de curierat angajată și plătită de beneficiar, în urma transmiterii unei împuterniciri semnate de către beneficiar.

ANRE NU contactează sau alege o firmă de curierat, această obligație revine agentului economic.

N.B.

Pentru oricare dintre metodele enunțate anterior se impune anunțarea prealabilă a personalului Departamentului pentru Eficiență Energetică – Serviciul Monitorizare Eficiență Energetică la adresa de e-mail info.eficienta@anre.ro , asupra intenției de  a ridica parola și numele de utilizator.

 

 

Eveniment de lansare a Campaniei de informare Economie la Energie inițitativă a Comisiei Europene DG JUST Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei prin Departamentul pentru Eficienţă Energetică are(...)
Citeşte mai multe

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin ordinul președintelui anre nr. 156/2020Referat de aprobareRaspuns solicitare clarificari achizitie de servicii postale si de curieratNota de informareProiect de ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (t g) și de extragere a energiei electrice din rețele (t l) și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de compania națională de transport al energiei electrice “transelectrica” - s.a., pentru anul 2023Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea e-distribuție muntenia s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea e-distribuție dobrogea s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea e-distribuție banat s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea delgaz grid – s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea distribuție energie oltenia s.a.