Depunerea unei petiții

ANRE soluționează petițiile adresate de persoanele fizice împotriva unui participant care activează în domeniul energiei electrice, gazelor naturale sau energiei termice, aplicând prevederile Ordonanţei de Guvern (O.G.) nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art. 2 al ordonanței, prin petitie se intelege ”cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.” Termenul standard de soluționare a petiției este de 30 de zile (stabilit conform prevederilor art. 8, alin. (1) al O.G. nr. 27/2002) dar poate fi prelungit cu încă 30 de zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită (conform prevederilor art. 9 din O.G. nr. 27/2002);Date de identificare petent

Casa Apartament Ansamblu residential In constructie
FAX E-mail Posta

FAX E-mail Posta

la:Date de identificare ale persoanei juridice reclamate

Racordare Distributie Furnizare
Energie electrică Gaze naturale Eficienta energetica Energie termica

Atasati documente privind corespondenta cu partenerul de contract si/sau cu alte instituțiiConținut petiție

Fişiere ataşate

Cunoscând prevederile art. 292 și 293 din Codul penal privind falsul în declarații și falsul privind identitatea, declar pe proprie răspundere că sunt de accord să răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Declar pe proprie raspundere ca informatiile privesc titularul locului de consum, in caz contrar anexez imputernicirea.


Imputernicire:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea solutionarii petitiei!

021-9841

Telefon cu tarif normal in reteaua Telekom, apelabil din toate retelele Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie
Luni – vineri: 8:00 – 17:00

Documente recente

Decizia nr. 1954/14.12.2018 privind aprobarea planului de dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2018-2027Comunicat 14.12.2018 - privind stabilirea tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2019Rezultate sedinta manageri energetici - 13.12.2018Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea de distribuţie a energiei electrice muntenia nord s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea de distribuţie a energiei electrice transilvania nord s.a.Nota de fundamentare tarife a proiectelor de ordine privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorii de distribuţie concesionari, pentru anul 2019Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea de distribuție a energiei electrice transilvania sud s.a.Anexa la nota fundamentareProiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea distribuție energie oltenia s.a.Proiect de ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea delgaz grid s.a.