Audiențe

Desfăşurarea şi organizarea activității de audiență 

Desfăşurarea activității de audiență privind întrevederea acordată unui solicitant de către preşedintele/vicepreşedinții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE se face pe bază de cereri motivate şi aprobate. 

1. Persoanele care solicită audiența completeaza o fişă de audiență (anexa). 

2. Solicitanților li se va comunica telefonic sau în scris,  data şi ora audienței. 

3. După completarea fişelor de audientă, în baza acestora persoana responsabilă cu organizarea audiențelor va solicita, în scris, un punct de vedere din partea şefilor de direcții/servicii/compartimente, după caz, cu privire la aspectele menționate de către solicitant. 

4. În cazuri deosebite, audiențele pot fi acordate şi de alte persoane de specialitate, persoane împuternicite de preşedintele/vicepreşedinții autorității, în funcție de problemele care fac obiectul audienței. 

5. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea de probleme care nu sunt de competența ANRE nu vor fi înscrise pe lista de audiențe, ci vor fi consiliate şi direcționate către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei.

6. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienței la ANRE nu mai pot beneficia de încă o audiență având acelaşi subiect. 

7. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea de probleme care fac obiectul proceselor care se află pe rolul instanțelor judecătoreşti sau asupra cărora instanța s-a pronunțat nu au dreptul de a solicita înscrierea în audiență. 

8. Înscrierea în audiență se poate face prin completarea Fişei de audiența de mai jos si transmisa prin fax la nr. 021 32 78 177, sau prin postă, la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa anre@anre.ro

9. Durata unei audiențe nu va depăși 30 de minute.
 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberalizarea pietelor de energie.

Luni – Duminica: 08:00 – 18:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță şi pentru modificarea si completarea contractului – cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobat prin ordinul președintelui autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr. 88/2015 - faza a iiaNota de prezentareŞedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 18.01.2021Rezultatul sedinţei comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 13.01.2021Şedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 13.01.2021Esre tranzee 2020.xlsEsre opec 2020.xlsEsre cv 2020.xlsNota de prezentareProiect de ordin pentru modificarea şi completarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată prin ordinul preşedintelui autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr. 228/2020