OUG nr. 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

Completari la art. 100 si art. 104 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare:

Art. 100, dupa pct. 58 se introduce un nou pct., ’’pct. 581 – Autoritate concedenta pentru serviciul public de distributie gaze – Ministerul Economiei, minister de resort.’’

Art. 104, după alin. (1), se introduc doua noi alineate, alin. (11) și (12)

(11) Calitatea de autoritate contractanta o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes national mentionat la alin. (1).

(12) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul- cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile legii, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, sintagma ’’Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri’’ se inlocuieste cu sintagma ’’Ministerul Economiei’’

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE