Filing a petition

ANRE soluționează petițiile adresate de persoanele fizice împotriva unui participant care activează în domeniul energiei electrice, gazelor naturale sau energiei termice, aplicând prevederile Ordonanţei de Guvern (O.G.) nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art. 2 al ordonanței, prin petitie se intelege ”cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.” Termenul standard de soluționare a petiției este de 30 de zile (stabilit conform prevederilor art. 8, alin. (1) al O.G. nr. 27/2002) dar poate fi prelungit cu încă 30 de zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită (conform prevederilor art. 9 din O.G. nr. 27/2002);Date de identificare petent

House
Fax E-mail Posta

Fax E-mail Posta

la:Electricity Natural Gas Energy Efficiency

Message

Attached files

I read the list of frequently asked questions, instructions for completing the petition and knowing the art. 292 and 293 of the Criminal Code regarding false statements and false identity, hereby declare that agree to answer criminal law for the inaccuracy or incompleteness of date. *


Împuternicire: