Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei10 Ianuarie 2017

Program sesiune - PRIMAVARA 2017


 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”, aprobat prin Ordinul nr. 11/2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr. 116/2016


ANRE organizează, în perioada 10.01.2017 – 09.06.2017,  sesiunea de Primăvară 2017 de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum și de vizare a documentelor care atestă aceste calități 

 
Programul de organizare și desfășurare:

10 - ianuarie - 2017

Publicarea anunțului

23 - ianuarie

03 - februarie - 2017

Înscrierea candidaților (*)

03 - februarie - 2017 (data poştei)

Termen final de înscriere

27 – februarie - 2017

Nominalizarea centrelor

17 – martie - 2017

Publicarea în portal a listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, și cu precizarea centrului în care vor fi programați

20 - martie

24 – martie - 2017

Completarea dosarelor (după caz)

27 - martie - 2017

Publicarea în portal a listei finale a tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen, propuși la prelungire/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament-neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul

29 – 30 – martie - 2017

Precizarea centrului și a seriei în care vor fi programați candidații, atât cei care sunt propuși la examen, cât și cei care sunt propuși pentru eliberare de adeverințe ca urmare a prelungirii calității de electrician autorizat

3 - aprilie

14 - mai - 2017

Desfășurarea examenelor de autorizare, inclusiv eliberarea adeverințelor în cazul prelungirii calității deținute, cât și a adeverințelor pentru verificatori de proiecte și experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

17 - mai – 2017

Publicarea rezultatelor pe pagina de internet

26 - mai – 2017

Data limită pentru înregistrarea contestațiilor

09 - iunie - 2017

Rezultatele analizării contestațiilor

       

(*) În cazul solicitării de prelungire a calității de electrician autorizat se vor respecta prevederile art. 16 din Ordinul nr. 11/ 2013, cu modificările aduse prin Ordinul nr. 116/ 2016.

Nota: Programul de organizare și desfasurare a sesiunii de Primăvară 2017 ar putea suferi modificări în funcție de numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE-ului pentru informații actualizate.