Comunicat 27.04.2018 - Actualizare cadru reglementare costuri recunoscute tarife distribuție

27 Aprilie 2018

 

 

Actualizarea cadrului de reglementare privind costurile recunoscute la stabilirea tarifelor de distribuție

În activitatea de elaborare a sistemului de reglementări orientat către consumator, noul Comitet de reglementare al ANRE acordă o atenție deosebită îmbunătățirii cadrului de reglementare, transparentizării costurilor care compun tariful de energie electrică, în vederea stabilirii unor tarife corecte la consumatori.

În acest sens, ANRE a demarat procesul de revizuire a modului de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție prestat de operatorii de distribuție concesionari, prin publicarea pe site a două documente de discuție importante, și anume:

  • Propuneri de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare, etapa a II-a și
  • Proiect de ordin pentru stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019.

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/metodologii-proceduri-tarifare

Prin modificările propuse, ANRE urmărește îndeplinirea mai multor obiective importante menite să asigure creşterea gradului de transparenţă în procesul de stabilire şi aprobare a tarifelor de distribuţie, precum și evitarea includerii în aceste tarife a unor costuri nejustificate.

De asemenea, la stabilirea valorii ratei reglementate a rentabilităţii propuse și pentru respectarea prevederilor din legislația primară, ANRE a avut în vedere atingerea unui optim între menținerea interesului realizării investițiilor necesare asigurării calității serviciului de distribuție a energiei electrice, inclusiv prin scăderea numărului de întreruperi în alimentarea cu energie electrică și asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor de distribuție concesionari.

Modificările propuse au în vedere următoarele:

  • stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție astfel încât să se asigure un profit rezonabil pentru operatorii de distribuție, conform cerințelor legii;
  • o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie;
  • limitarea includerii în tarife a costurilor aferente prestărilor de servicii efectuate de firme afiliate distribuitorilor;
  • returnarea cât mai promptă către consumatori a câștigului de eficiență obținut de operatorii de distribuție;
  • creșterea nivelului de investiții în rețelele electrice de distribuție realizate de operatorii de distribuție concesionari, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi reducerii pierderilor în reţele prin aplicarea diferențiată a ratei reglementate a rentabilităţii pentru categoriile de investiții aprobate/realizate;
  • realizarea investițiilor de către operatorii de distribuție concesionari la nivelul prognozat;
  • intensificarea şi diversificarea măsurilor în vederea reducerii pierderilor în rețelele de distribuție (reducerea costurilor aferente consumului propriu tehnologic).

 

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

 

 

0800800410

Linie telefonica gratuita dedicata informarii consumatorilor cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale
Program:
Luni - Joi: 08:00-16:30
Vineri: 08:00-14:00