Info REMIT

Registrul European Centralizat al participanţilor la piaţă

Începând cu data de 17.03.2015, Registrul european al participanţilor la piaţă este disponibil pe portalul REMIT al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) la adresa https://www.acer-remit.eu/portal/european-register.

Vă rugăm să consultaţi acest registru pentru completarea în cadrul anexei nr. 6 la Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie a codurilor ACER ale întreprinderilor înrudite care s-au înregistrat deja în Registrele naţionale instituite la alte autorităţi naţionale de reglementare (pct. 404 - Codul unic al întreprinderii înrudite).

Informatii la tel:021-32.78.166, email: remit@anre.ro

INFORMARE - 09.07.2015

Având în vedere:

- necesitatea, începând cu 7 OCTOMBRIE 2015, a tranzacționării energiei ULTERIOR înregistrării participanților la piața angro de energie în REGISTRUL NAȚIONAL instituit pe 18 martie 2015;

- prevederile exprese ale Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie;

- termenele prevăzute în Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 1/2015;

- durata furnizării datelor CORECTE și COMPLETE de către participanți,

INVITĂM participanții la piața angro de energie, care nu s-au înscris în registrul menționat anterior și care au obligația de raportare conform Regulamentului UE nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie și respectiv, Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2015 al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alin. 2 și 6 ale Regulamentului UE nr. 1227/2015, SĂ ÎNCEAPĂ URGENT TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII!

Elemente de autentificare (user și parolă) pentru încărcare date in portalul ANRE portal.anre.ro

In cazul in care operatorul economic nu are user/ parola, acestea  se  elibereaza la sediul ANRE, la et 3, la cam 311. Programul: L-J, 8-16.30  si  Vi 8-14.

Pentru a ridica de la ANRE aceste elementele de autentificare, reprezentanul legal/ persoana imputernicita trebuie sa aiba:

-un act de identitate in original;

-o cerere semnata si stampilata, conform formularului de mai jos.

Participanții la piață care detin deja user si parola de acces la portalul ANRE pentru încărcarea datelor specifice sectorului energiei electrice pot utiliza aceste elemente de autentificare si pentru incarcarea FORMULARULUI DE INREGISTRARE IN REGISTRUL NATIONAL AL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE (REMIT).

Obținerea elementelor de autentificare de catre ceilalti participanţi din sectorul energiei electrice și gazelor naturale pentru REMIT se face conform prevederilor art. 10 din Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național aprobată prin Ordinul ANRE nr. 1/2015.