Info Electricieni

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a fost aprobat prin Ord. ANRE nr. 11/ 13.03.2013, publicat in M.O. 152 /21 martie 2013 “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice” modificat prin Ordinul 116/2016.

 

În cazul în care sunteți deținător al unei legitimații de electrician autorizat aflată în termen de valabilitate, vă informăm că în momentul acordării adeverinței de electrician autorizat veți preda legitimația emisă de ANRE. Astfel, noua adeverință de electrician autorizat va include competențele deținute prin legitimația de electrician autorizat grad/ tip inferior/ diferit față de solicitarea din sesiunea curentă.

În acest sens, în cazul în care vă încadrați în situația descrisă anterior, vă rugăm să aveți la dvs. legitimațiile emise de ANRE, precum și un act de identitate.

IMPORTANT. Adeverințele de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciari nu se vor plastifia de către titularii acestora.