Info Electricieni

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a fost aprobat prin Ord. ANRE nr. 11/ 13.03.2013, publicat in M.O. 152 /21 martie 2013 “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice” modificat prin Ordinul 116/2016.