Audiențe

Desfăşurarea şi organizarea activității de audiență 

Desfăşurarea activității de audiență privind întrevederea acordată unui solicitant de către preşedintele/vicepreşedinții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE se face pe bază de cereri motivate şi aprobate. 

1. Persoanele care solicită audiența trebuie să completeze o fişă de audiență (anexa) sau să  comunice telefonic la Cabinetul preşedintelui datele pentru completarea acesteia. 

2. Solicitanților li se va comunica telefonic de la Cabinetul preşedintelui sau în scris numărul de ordine, data şi ora audienței. 

3. După completarea fişelor de audientă, în baza acestora persoana responsabilă cu organizarea audiențelor din cadrul Cabinetului preşedintelui , va solicita, în scris, un punct de vedere din partea şefilor de direcții/servicii/compartimente, după caz, cu privire la aspectele menționate de către 
solicitant. 

4. În cazuri deosebite, audiențele pot fi acordate şi de alte persoane de specialitate, persoane împuternicite de preşedintele/vicepreşedinții autorității, în funcție de problemele care fac obiectul audienței. 

5. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea de probleme care nu sunt de competența ANRE nu vor fi înscrise pe lista de audiențe, ci vor fi consiliate şi direcționate către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienței acordate de preşedintele ANRE nu mai pot beneficia de încă o audiență având acelaşi obiect. 

6. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea de probleme care fac obiectul proceselor care se află pe rolul instanțelor judecătoreşti sau asupra cărora instanța s-a pronunțat nu au dreptul de a solicita înscrierea în audiență. 

8. Înscrierea în audiență se poate face prin telefon la nr. 021 32 78 174, sau prin transmiterea Fişei de audiența de mai jos, completată, prin fax la nr. 021 32 78 177, prin postă, la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa anre@anre.ro

 

Fişiere ataşate